Suomen maakunnat: Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen maakunta tunnetaan uniikista luontomiljööstään, sillä Varsinais-Suomi koostuu maakuntana pääosin rannikkoalueesta ja saaristoista. Varsinais-Suomen keskus on Turun kaupungin alue, joka on yksi kolmesta vetovoimaisimmista kaupungeista Etelä-Suomen alueella. Viiden seutukunnan muodostama Varsinais-Suomi on mielenkiintoinen maakunta. Miten Varsinais-Suomen maakunnasta tuli sellainen kuin se on ja millainen sen nykytila on? Lue lisää tästä artikkelista.

Varsinais-Suomen maakunnan historia

Ennen kuin Suomen alueen käsite oli se, mikä se on nykyään, tarkoitti käytännössä Varsinais-Suomen alue koko Suomea. Ennen tarkempaa Suomen rajojen ja maakuntien määritystä kuului Varsinais-Suomen historialliseen maakuntaan monia Hämeen ja Satakunnan alueita.

Turku oli käytännössä koko Suomen ainoa kaupunki aina keskiajalta lähtien 1800-luvun alkupuolelle saakka. Kun Suomi itsenäistyi autonomiseksi valtioksi Ruotsin vallan ajan loputtua vuonna 1809, tuli Turusta Suomen autonomisen tasavallan pääkaupunki aina vuoteen 1812 asti. Turun jälkeen Suomen pääkaupungiksi valittiin Helsinki.

Varsinais-Suomen maakunnan tila nykyään

Varsinais-Suomi luotiin omaksi maakunnakseen vasta vuonna 1993. Varsinais-Suomen alue kattaa koko Suomen lounaisimman maan kolkan, ja luonnollisesti lounainen kolkka pitää sisällään paljon saaristoa ja merellistä miljöötä. Varsinais-Suomen kunnista ja kaupungeista tunnetuin on Turun kaupunki ja Turun lisäksi Varsinais-Suomen maakuntaan kuuluu 26 muuta kuntaa ja kaupunkia. Saariston ja meren läheisyydestä johtuen yksi tärkeimpiä elinkeinoja Varsinais-Suomen maakunnassa ovat telakka- ja satamateollisuus sekä laivaliikenne Ahvenanmaata ja Ruotsia kohti. Saaristomatkailu on myös tärkeä elinkeino Varsinais-Suomessa.

Vaikka Varsinais-Suomen maakunta ei ole maakunnista suurin pinta-alan kautta katsottuna, on sillä kuitenkin väestömäärältään merkittävä asema suomalaisten maakuntien joukossa. Varsinais-Suomi on nimittäin koko Suomen maakunnista kolmanneksi suurin maakunta väkiluvultaan. Varsinais-Suomen maakunnan ohi menevät vain Uudenmaan maakunta sekä toinen lähes maakuntanaapuri Pirkanmaan maakunta.

Väestörakenne poikkeaa Varsinais-Suomessa selkeästi muusta Suomesta myös asukkaiden kielenkäytön osalla, sillä Varsinais-Suomen maakunta on virallisesti kaksikielinen. Maakunnan liki puolesta miljoonasta, tarkemmin 470 000 asukkaasta, jopa kuusi prosenttia puhuu äidinkielenään ruotsia. Tämä tarkoittaa noin 27 000 henkilöä Varsinais-Suomen maakunnan alueella. Myös muita kieliä puhuvia on Varsinais-Suomen maakunnan alueella runsaasti ja eri vähemmistöt muodostavat liki 30 000 asukkaan joukkion.

Related Posts

About The Author