Suomen maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Puukkojunkkareiden ja suurten sukuhäiden ihmemaa? Ei suinkaan. Pohjois-Pohjanmaan maakunta on yksi elinvoimaisimpia maakuntia Suomessa ja menestystekijät ovat vain kasvussa. Pohjois-Pohjanmaan niin sanotulla keskuksella eli Oululla on iso merkitys koko maakunnan kasvussa. Mutta mikä on Pohjois-Pohjanmaan maakunnan historia ja mikä on sen nykytila? Lue lisää tästä artikkelista.

Pohjois-Pohjanmaan maakunta: historia

Pohjois-Pohjanmaan historia taittuu tuhansien vuosien taakse, kun sen ajan matkustajat ja valloittajat asettuivat väliaikaisesti Pohjois-Pohjanmaan rannoille. Aivan ensimmäisiä asukkeja Pohjois-Pohjanmaalla olivat hämäläiset, jotka tulivat pohjoisempaan uuden viljelyalueen houkutus mielessään – olivathan Pohjanmaan jokilaaksojen maat tunnettuja siitä, miten hedelmällisiä ja hyviä viljelymaita ne ovat. Myös turkiskauppa oli yksi houkutustekijä alueelle muuttaville.

Pysyvä asutus Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueelle syntyikin 1300-luvulla Pähkinäsaaren rauhan seurauksena. Perämeri oli useiden Ruotsin ja Venäjän sotien kohteena, sillä molemmat valtakunnat halusivat vallata Perämeren alueen. Tästä johtuen Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alue kärsi paljon sotien aiheuttamasta vahingosta. Keskiajalle tultaessa nykyinen Oulun alue alkoi olla tärkeä kauppapaikka ja Oulun kaupunki perustettiin vuonna 1605.

Tärkeimpiä elinkeinoja Pohjois-Pohjanmaan alueella ovat aina olleet maatalous, laivanrakennus ja merenkulku. Myös mereen liittyvät muut elinkeinot, kuten kalastus ja satamatoiminta, olivat ja ovat edelleen tärkeitä elinkeinoja alueella. Teollistumisen myötä myös useita tehtaita ja teollisuutta perustettiin Pohjois-Pohjanmaalle.

Pohjois-Pohjanmaan maakunta: nykyinen tilanne

Kuten aiemmin sanottu Pohjois-Pohjanmaan tärkeimpiin alueisiin kuuluu Oulun kaupunki. Oulu kuuluu yksiin isoimmista kaupungeista Suomessa ja se on tuonut Pohjois-Pohjanmaalle paljon tärkeää ihmismassaa ja elinkeinoa. Pohjois-Pohjanmaan maakunta on pinta-alaltaan vain Lappia pienempi eli toiseksi suurin maakunta Suomessa. Vaikka pinta-ala on toiseksi suurin, on väkiluvun tiheys huomattavasti suurempi kuin Lapin maakunnassa. Väestöntiheys Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa on 11,2 asukasta jokaista neliökilometriä kohden. Väkiluvun kasvua ja tiheyttä selittää osittain se, että Pohjois-Pohjanmaan alueella asuu monia uskonnollisia yhteisöjä ja perheitä, kuten lestadiolaisia. Suurperheiden mallia suosivat uskonnolliset perheet ovat siis osasyy väkimäärän kasvulle.

Pohjois-Pohjanmaa kuuluu yksiin nopeimmin kasvavista maakunnista tällä hetkellä, ja kiittäminen siitä on monipuolisista palveluista opiskelijoille ja perheille ilman, että elämisen kustannukset olivat kiirineet esimerkiksi Uudenmaan hintoihin.

Related Posts

About The Author